Szkolenia

Oferujemy programy szkoleniowe dla użytkowników systemów detekcji gazów, personelu nadzorującego obiekty z zainstalowanymi systemami detekcji gazów.

Przygotowujemy indywidualne instrukcje postępowania na wypadek zdarzeń alarmowych związanych z wystąpieniem niebezpiecznego stężenia gazu.

Okresowe szkolenia, to ważny element systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, który pozwoli na podniesienie kompetencji pracowników oraz wyrobienie dobrych praktyk w obsłudze sprzętu, od którego zależy życie i niekiedy istnienie firmy.