Certyfikaty


Certyfikat Autoryzowanego Serwisu GAZEX .

Uprawnienia energetyczne Grupy 1 w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz aparatura kontrolno -pomiarowa, urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń.

Uprawnienia energetyczne Grupy 3 w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzające, przetwarzające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.