Realizacje

Zaufało nam wielu klientów z branży energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej oraz administratorów obiektów użyteczności publicznej. Instalacje systemów detekcji gazu wykonywane przez firmę ELSMART cechuje innowacyjność rozwiązań i wysoka jakość wykonania.  Zastosowanie detektorów gazu czołowych producentów (np. GAZEX) i dbałość o estetykę wykonania gwarantują długi i bezawaryjny okres eksploatacji systemu detekcji gazu. Najlepszą reklamą naszej firmy są zrealizowane przez nas instalacje systemów detekcji gazów.


System pomiaru stężenia amoniaku w zakładach przetwórstwa mięsnego.

Instalacja wykonana na bazie cyfrowego systemu detekcji gazu z detektorami pomiarowymi marki GAZEX serii DG-P4E/MR zainstalowanymi na wspólnej magistrali RS-485. Wyniki pomiarów wizualizowane są na panelu, z którego można zarządzać systemem.

System detekcji gazu ziemnego na hali pieców technologicznych.

Instalacja zrealizowana na bazie progowego systemu detekcji gazu z detektorami progowymi GAZEX serii DEX-14/N. Urządzenia monitorują halę pieców technologicznych oraz instalacje zasilające. System steruje elektrozaworem awaryjnego odcięcia gazu.

System detekcji gazu ziemnego na hali magazynowej.

Instalacja wykonana na bazie cyfrowego systemu detekcji gazu z detektorami progowymi marki GAZEX serii DG-11.EN/M zainstalowanymi na wspólnej magistrali RS-485. System obsługuje zawór odcinający serii MAG-3, który w przypadku zdarzenia awaryjnego w systemie grzewczym odcina dopływ gazu do obiektu.

System detekcji amoniaku w zakładzie przetwórstwa spożywczego.

Instalacja zrealizowana w oparciu o pomiarowy system detekcji amoniaku z detektorami pomiarowymi marki GAZEX serii DG-P4.E/N. W przypadku zaistnienia zdarzenia awaryjnego system sygnalizuje obecność amoniaku za pomocą sygnalizatorów optyczno-akustycznych SL-21, oraz wyświetla wartości stężeń na wyświetlaczu modułu alarmowego MD-P16, dzięki czemu obsługa maszynowni amoniakalnej ma informację o stopniu zagrożenia. Dodatkowo system wyłącza zasilanie sprężarek amoniakalnych jeżeli stężenie przekroczy drugi próg alarmowy.

System detekcji wodoru w akumulatorowni i układ sterowania wentylacją mechaniczną.

Instalacja wykonana na bazie pomiarowego systemu detekcji gazu z detektorem pomiarowym marki GAZEX serii DEX-P7. Detekcja wodoru zintegrowana została z inteligentnym układem sterowania akumulatorowni.

Inteligentne sterowanie wentylacją rozpoznaje automatycznie rozpoczęcie procesu ładowania akumulatorów oraz samoczynnie dobiera poziom wydajności układu wentylacyjnego.

System stężenia amoniaku w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Instalacja wykonana na bazie cyfrowego systemu detekcji gazu z detektorami pomiarowymi marki GAZEX serii DG-P4E/M. System wizualizuje pomiary na panelu w sterowni i aktywuje sygnały ostrzegawcze w obszarach zagrożonych.

Zarządzanie pracą systemu odbywa się z poziomu panelu operatorskiego.