Przepływowe moduły pomiaru stężeń gazów

Przepływowe moduły pomiaru stężeń gazów oferowane są jako podzespoły OEM, przeznaczone do wbudowania w większe systemy pomiarowe do budowy układów pomiarowych stężeń gazów lub, jako podzespoły zamienne dla istniejących systemów pomiarowych.

Mnogość interfejsów komunikacyjnych zapewnia elastyczność w nawiązaniu współpracy z zewnętrznymi systemami pomiarów i kontroli.

Moduły pomiarowe dysponują następującymi wyjściami:

  • Prądowe 4-20 mA
  • Cyfrowe RS- 485
  • Stykowe bezpotencjałowe (3 progi + awaria)

Zobacz ofertę